Witamy na stronie internetowej Elektrociepłowni Stalowa Wola S.A.

Spółka została zawiązana w celu realizacji inwestycji  polegającej   na   budowie   w Stalowej Woli bloku gazowo-parowego o mocy  ok. 450 MWe  –      zarejestrowana   w  KRS   w dniu 24 lutego 2010 r.

  R  E  M  I  T  Platforma zakupowa:

   eB2B   

Ochrona środowiska

Raport Oddziaływania na Środowisko przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa bloku gazowo-parowego o mocy 400MW wraz z progiem piętrząco-stabilizującym i pompownią nadbrzeżną na terenie Elektrowni Stalowa Wola S.A. w Stalowej Woli.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

Streszczenie  nietechniczne  przedsięwzięcia  pod  nazwą:  Budowa  bloku  gazowo-parowego   o mocy 400MW wraz z progiem piętrząco-stabilizującym i pompownią nadbrzeżną na terenie Elektrowni Stalowa Wola S.A. w Stalowej Woli.