Witamy na stronie internetowej Elektrociepłowni Stalowa Wola S.A.

Spółka została zawiązana w celu realizacji inwestycji  polegającej   na   budowie   w Stalowej Woli bloku gazowo-parowego o mocy  ok. 450 MWe  –      zarejestrowana   w  KRS   w dniu 24 lutego 2010 r.

  R  E  M  I  T  



Platforma zakupowa:

   eB2B   

Kontakt

Elektrociepłownia Stalowa Wola S.A.

37-450 Stalowa Wola, ul. Energetyków 13

Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS: 0000349868

NIP: 865-252-78-61

REGON: 180533610

Konto bankowe:

Bank Gospodarstwa Krajowego

Nr. konta: 72 1130 0007 0080 1161 1420 0001

telefony:  Sekretariat                             +48 15 825 22 00

                Dyżurny Inżynier Ruchu        +48 15 825 22 26

e-mail: kontakt@ec-sw.pl

Współrzędne GPS:

N: 50°33'01.58" ,   E: 22°04'33.48"