Witamy na stronie internetowej Elektrociepłowni Stalowa Wola S.A.

Spółka została zawiązana w celu realizacji inwestycji  polegającej   na   budowie   w Stalowej Woli bloku gazowo-parowego o mocy  ok. 450 MWe  –      zarejestrowana   w  KRS   w dniu 24 lutego 2010 r.

  R  E  M  I  T  Platforma zakupowa:

   eB2B   

Władze spółki

Zarząd

1. Jacek Janas  -  Prezes Zarządu

2. Arkadiusz Kurdej  -  Członek Zarządu

Rada Nadzorcza

1. Grzegorz Kuciński  -  Przewodniczący Rady Nadzorczej

2. Ewa Palarczyk  -  Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

3. Dariusz Niemiec  -  Sekretarz Rady Nadzorczej

4. Kazimierz Szynol  -  Członek Rady Nadzorczej

5. Jerzy Bogusz  -  Członek Rady Nadzorczej

6. Dawid Jaworski - Członek Rady Nadzorczej