Witamy na stronie internetowej Elektrociepłowni Stalowa Wola S.A.

Spółka została zawiązana w celu realizacji inwestycji  polegającej   na   budowie   w Stalowej Woli bloku gazowo-parowego o mocy  ok. 450 MWe  –      zarejestrowana   w  KRS   w dniu 24 lutego 2010 r.

  R  E  M  I  T  Platforma zakupowa:

   eB2B   

Ogłoszenia

14-05-2020

Przetarg nieograniczony niepubliczny: 7/V/2020/DT

Elektrociepłownia Stalowa Wola S.A. ogłasza przetarg nieograniczony niepubliczny 7/V/2020/DT na : „Wykonywanie przeglądów, konserwacji i napraw urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w Elektrociepłowni Stalowa Wola S.A.”
czytaj więcej
06-05-2020

Przetarg nieograniczony niepubliczny: 3/V/2020/DT

Elektrociepłownia Stalowa Wola S.A. ogłasza przetarg nieograniczony niepubliczny 3/V/2020/DT na : „Świadczenie usług serwisowych i prac teletechnicznych obejmujących m. in. serwis, przeglądy, konserwację urządzeń i instalacji: ppoż, detekcji gazu, KD, CCTV, telekomunikacji na terenie bloku gazowo-parowego wraz z pompownią wody chłodzącej Elektrociepłowni Stalowa Wola S.A. oraz RZC„
czytaj więcej
06-05-2020

Przetarg nieograniczony niepubliczny: 2/V/2020/DT

Elektrociepłownia Stalowa Wola S.A. ogłasza przetarg nieograniczony niepubliczny 2/V/2020/DT na : „Świadczenie usług i prac serwisowych AKPiA obejmujących m. in. serwis, przeglądy, konserwację urządzeń, aparatury kontrolno-pomiarowej i instalacji AKPiA na terenie bloku gazowo-parowego, pompowni wody chłodzącej w Elektrociepłowni Stalowa Wola S.A. oraz RZC „
czytaj więcej
29-04-2020

Przetarg nieograniczony niepubliczny: 1/IV/2020/DT

Elektrociepłownia Stalowa Wola S.A. ogłasza przetarg nieograniczony niepubliczny 1/IV/2020/DT na : „Utrzymanie czystości w obiektach Elektrociepłowni Stalowa Wola S.A.”
czytaj więcej
31-03-2020

Przetarg nieograniczony niepubliczny: 17/III/2020/DT

Elektrociepłownia Stalowa Wola S.A. ogłasza przetarg nieograniczony niepubliczny 17/III/2020/DT na : „Wykonywanie prac w branży elektrycznej w zakresie konserwacji, montażu i kontrolno-pomiarowym przetwornic częstotliwości 6kV i silników 6kV bloku gazowo-parowego w Elektrociepłowni Stalowa Wola S.A.
czytaj więcej
31-03-2020

Przetarg nieograniczony niepubliczny: 16/III/2020/ZDT

Elektrociepłownia Stalowa Wola S.A. ogłasza przetarg nieograniczony niepubliczny 16/III/2020/ZDT na : „Wykonywanie prac w branży elektrycznej oraz świadczenie usług sprzętowych na urządzeniach i instalacjach elektrycznych bloku gazowo-parowego i kotłowni gazowej w Elektrociepłowni Stalowa Wola S.A.”
czytaj więcej
10-03-2020

Przetarg nieograniczony niepubliczny: 7/II/2020/ZDT

Elektrociepłownia Stalowa Wola S.A. ogłasza przetarg nieograniczony niepubliczny 7/II/2020/ZDT na : „Wykonanie usługi polegającej na kompleksowej konserwacji, serwisie i naprawach awaryjnych urządzeń transportu bliskiego w Elektrociepłowni Stalowa Wola S.A.”
czytaj więcej
09-03-2020

Przetarg nieograniczony niepubliczny: 6/II/2020/ZDT

Elektrociepłownia Stalowa Wola S.A. ogłasza przetarg nieograniczony niepubliczny 6/II/2020/ZDT na : „Wykonywanie robót w branży mechanicznej oraz świadczenie usług sprzętowych na urządzeniach i instalacjach technologicznych bloku gazowo-parowego i kotłowni gazowej w Elektrociepłowni Stalowa Wola S.A.”
czytaj więcej
06-03-2020

Przetarg nieograniczony niepubliczny: 5/II/2020/ZDT

Elektrociepłownia Stalowa Wola S.A. ogłasza przetarg nieograniczony niepubliczny 5/II/2020/ZDT na : „Wykonywanie robót remontowo-budowlanych dla bloku gazowo-parowego i kotłowni gazowej w Elektrociepłowni Stalowa Wola S.A.”
czytaj więcej
05-02-2020

Przetarg nieograniczony niepubliczny: 2/II/2020/ZDT

Elektrociepłownia Stalowa Wola S.A. ogłasza przetarg nieograniczony niepubliczny 2/II/2020/ZDT na : „Zakup usługi polegającej na utylizacji materiałów izolacyjnych innych niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03 (Wełna mineralna kod 17 06 04).”
czytaj więcej
Archiwum