Witamy na stronie internetowej Elektrociepłowni Stalowa Wola S.A.

Spółka została zawiązana w celu realizacji inwestycji  polegającej   na   budowie   w Stalowej Woli bloku gazowo-parowego o mocy  ok. 450 MWe  –      zarejestrowana   w  KRS   w dniu 24 lutego 2010 r.

  R  E  M  I  T  Platforma zakupowa:

   eB2B   

O spółce

W dniu 7 grudnia 2009 zawarto porozumienie pomiędzy:

  • Polskim Górnictwem Gazowym i Gazownictwem Spółką Akcyjną (PGNiG),
  • TAURON Polska Energia Spółką Akcyjną (TAURON),
  • Elektrownia Stalowa Wola Spółką Akcyjną (ESW),

wyrażające wolę dalszej współpracy w zakresie wspólnej realizacji inwestycji polegającej na budowie w Stalowej Woli bloku gazowo – parowego o mocy około 400 MW. Uzgodniono następujące założenia realizacji inwestycji:

  • blok gazowo – parowy powstanie na terenie obecnie należącym do ESW, zgodnie z rekomendacją opracowaną przez zespoły robocze stron,
  • inwestycja realizowana będzie w formule Project Finance przez spółkę celową powołaną do tego przedsięwzięcia,
  • akcje spółki celowej zostaną objęte przez PGNiG lub wskazaną spółkę zależną oraz przez ESW, przy czym Strony dopuściły również bezpośrednie zaangażowanie kapitałowe TAURON.

 24 LUTEGO  2010 roku Elektrownia Stalowa Wola S.A. zawiązała spółkę celową – Elektrociepłownię Stalowa Wola S.A. dla realizacji inwestycji polegającej na budowie w Stalowej Woli bloku gazowo-parowego o mocy ok. 450 MWe.