Witamy na stronie internetowej Elektrociepłowni Stalowa Wola S.A.

Spółka została zawiązana w celu realizacji inwestycji  polegającej   na   budowie   w Stalowej Woli bloku gazowo-parowego o mocy  ok. 450 MWe  –      zarejestrowana   w  KRS   w dniu 24 lutego 2010 r.

  R  E  M  I  T  Platforma zakupowa:

   eB2B   

Aktualności

02-09-2013

Zmiana Akcjonariusza Spółki

Autor:

         W związku z otrzymanym w dniu 2 września 2013 r. wnioskiem o wpis zmiany Akcjonariusza oraz załączonym postanowieniem Sądu Rejonowego dla M. St. Warszawy w Warszawie Wydział XII Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego (Sygn. sprawy: WA.XII Ns-Rej.KRS/032784/13/052) na podstawie art. 341 Kodeksu spółek handlowych dokonano, z uwagi na przejęcie Spółki przez inny podmiot - połączenie poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, wpisu w miejsce:

dotychczasowego Akcjonariusza:

PGNiG Energia Spółka Akcyjna z siedzibą w 01-224 Warszawa, ul. M.Kasprzaka 25

(Spółka Przejmowana)
nowego Akcjonariusza:

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w (01-224) Warszawa, ul. M. Kasprzaka 25

Lista wiadomości