Witamy na stronie internetowej Elektrociepłowni Stalowa Wola S.A.

Spółka została zawiązana w celu realizacji inwestycji  polegającej   na   budowie   w Stalowej Woli bloku gazowo-parowego o mocy  ok. 450 MWe  –      zarejestrowana   w  KRS   w dniu 24 lutego 2010 r.

  R  E  M  I  T  Platforma zakupowa:

   eB2B   

Aktualności

31-10-2013

Zmiana Akcjonariusza Spółki - Przekazanie Akcji.

        W dniu 30 października 2013 r. akcjonariusz Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA z siedzibą w Warszawie, będący właścicielem:

  • 1.000.000 akcji serii B,
  • 13.000.000 akcji serii C,
  • 100.000 akcji serii D

zawarł ze spółką PGNiG TERMIKA SA z siedzibą w Warszawie umowę wniesienia aportu na pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego w postaci akcji posiadanych w Elektrociepłowni Stalowa Wola S.A. W wyniku tej umowy wskazane powyżej akcje zostały przeniesione na PGNiG TERMIKA SA , a podmiot ten został wpisany do Księgi Akcji Spółki jako nowy akcjonariusz. W związku z powyższym, nowemu akcjonariuszowi zostały wydane odcinki zbiorowe akcji odzwierciedlające ten stan prawny.

Lista wiadomości