Witamy na stronie internetowej Elektrociepłowni Stalowa Wola S.A.

Spółka została zawiązana w celu realizacji inwestycji  polegającej   na   budowie   w Stalowej Woli bloku gazowo-parowego o mocy  ok. 450 MWe  –      zarejestrowana   w  KRS   w dniu 24 lutego 2010 r.

  R  E  M  I  T  Platforma zakupowa:

   eB2B   

Aktualności

27-10-2016

PGNiG, Tauron oraz spółka Elektrociepłownia Stalowa Wola podpisały porozumienie warunkowe oraz aneksy.

PGNiG, Tauron oraz spółka Elektrociepłownia Stalowa Wola podpisały porozumienie warunkowe oraz aneksy dotyczące "Budowy bloku gazowo-parowego w Stalowej Woli". Inwestycja nadal będzie kontynuowana. Porozumienie     spółek   otwiera   drogę   do   wznowienia   prac  w  projekcie i dokończenia inwestycji w Elektrociepłowni Stalowa Wola. Obecnie na placu budowy w Stalowej Woli zakończyła się inwentaryzacja i uzgadniane są ostatnie związane z tym procesem protokoły. Równocześnie na bieżąco prowadzone są prace konserwacyjne zapobiegające degradacji majątku. Inwestycja będzie kontynuowana z wykorzystaniem wyspecjalizowanej firmy wspierającej koordynację przedsięwzięcia w formule EPCM. Aktualnie trwają przygotowania do ogłoszenia postępowania na wybór EPCM. Przygotowano również dokumentację przetargową na wybór wykonawcy kanału wody chłodzącej. Spółki podpisały także aneksy dotyczące sprzedaży energii elektrycznej i zakupu gazu, który ma spalać budowana elektrociepłownia.

Lista wiadomości