Witamy na stronie internetowej Elektrociepłowni Stalowa Wola S.A.

Spółka została zawiązana w celu realizacji inwestycji  polegającej   na   budowie   w Stalowej Woli bloku gazowo-parowego o mocy  ok. 450 MWe  –      zarejestrowana   w  KRS   w dniu 24 lutego 2010 r.

  R  E  M  I  T  Platforma zakupowa:

   eB2B   

Aktualności

20-02-2020

Komunikat Elektrociepłowni Stalowa Wola S.A.

     Elektrociepłownia Stalowa Wola realizuje inwestycję budowy nowoczesnego niskoemisyjnego bloku gazowo-parowego , który zastąpi istniejące wyeksploatowane jednostki węglowe. Obecnie prace wchodzą w fazę rozruchową. Na tym etapie konieczne jest  przeprowadzenie procesu czyszczenia rurociągów za pomocą pary. Proces ten może  powodować okresowe uciążliwości dla mieszkańców terenów wokół Elektrociepłowni związane ze zwiększoną emisją hałasu.

       Prowadzenie prac planowane jest  od 22  lutego  do 9 marca 2020 roku.

     Dla ograniczenia skutków ewentualnych czasowych  wzrostów poziomu hałasu prace nie będą prowadzone w niedziele oraz w porze nocnej.

       Przepraszamy mieszkańców za możliwe uciążliwości i prosimy o wyrozumiałość.  Nowy blok gazowo-parowy  przyczyni się w przyszłości do znaczącej poprawy jakości powietrza i polepszenia lokalnych  warunków życia.

Lista wiadomości