Witamy na stronie internetowej Elektrociepłowni Stalowa Wola S.A.

Spółka została zawiązana w celu realizacji inwestycji  polegającej   na   budowie   w Stalowej Woli bloku gazowo-parowego o mocy  ok. 450 MWe  –      zarejestrowana   w  KRS   w dniu 24 lutego 2010 r.

  R  E  M  I  T  Platforma zakupowa:

   eB2B   

Aktualności

29-01-2016

Elektrociepłownia Stalowa Wola S.A odstąpiła od umowy z wykonawcą bloku gazowo-parowego.

Elektrociepłownia Stalowa Wola, spółka celowa Taurona Wytwarzanie oraz PGNiG Termika, odstąpiła 29 stycznia 2016 r. od kontraktu z generalnym wykonawcą budowy bloku gazowo-parowego o mocy 450 MW - firmą Abener Energia.

Powodem decyzji o odstąpieniu od umowy na budowę bloku gazowo-parowego w Stalowej Woli jest naruszenie przez Abener Energia istotnych warunków technicznych kontraktu oraz niewykonaniem i niezgłoszeniem  do odbioru Przedmiotu Kontraktu w sposób umożliwiający podpisanie protokołu przejęcia bloku do eksploatacji.

Elektrociepłownia Stalowa Wola S.A.  29 grudnia 2015 r. wezwała ostatecznie generalnego wykonawcę firmę Abener do należytego wykonania kontraktu pod rygorem odstąpienia od niego. Jednak wykonawca nie usunął wskazanych przez zamawiającego naruszeń w terminie, co w konsekwencji spowodowało podjęcie decyzji zamawiającego o odstąpieniu od kontraktu.

Lista wiadomości