Witamy na stronie internetowej Elektrociepłowni Stalowa Wola S.A.

Spółka została zawiązana w celu realizacji inwestycji  polegającej   na   budowie   w Stalowej Woli bloku gazowo-parowego o mocy  ok. 450 MWe  –      zarejestrowana   w  KRS   w dniu 24 lutego 2010 r.

  R  E  M  I  T  Platforma zakupowa:

   eB2B   

Aktualności

26-09-2016

Elektrociepłownia Stalowa Wola, Tauron i PGNiG zawarły umowę standstill z bankami.

Elektrociepłownia Stalowa Wola oraz Tauron, PGNiG, Europejski Bank Inwestycyjny, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, Bank Polska Kasa Opieki S.A,  zawarły umowę standstill. Umowa ta wejdzie w życie, pod koniec października  i zagwarantuje, że instytucje finansujące  projekt  powstrzymają się od postawienia udzielonych  kredytów w stan natychmiastowej wymagalności oraz zaspokojenia swoich wierzytelności z ustanowionych zabezpieczeń. Umowa standstill będzie obowiązywała do dnia 31 marca 2017 r. Przed tą datą zakłada się wynegocjowanie i podpisanie nowej dokumentacji umożliwiającej restrukturyzację finansowania Projektu.     Niezależnie od powyższego, ECSW ma prawo, do dnia 20 marca 2017 r., złożyć instytucjom finansującym zawiadomienie o dobrowolnej wcześniejszej spłacie kredytów.

Lista wiadomości